Ισολογισμοί

THE CITY OF SPORTS ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 PDF

THE CITY OF SPORTS ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 PDF

 

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: THE CITY OF SPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800592550
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 131207427000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 3-5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Κ.: 71202
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31 / 12 / 2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.000 €